Baş Sahypa

Wikisözlük saýtyndan
(Main Page sahypasyndan gönükdirildi)
Jump to navigation Jump to search
     
Хош гелдиңиз!

Түркмен дилиндәки ВикиСөзлүге хош гелдиңиз! ВикиСөзлүк көп дилли сөзлүкдир. Әхли киши бу сөзлүге тәзе сөз гошуп я-да өң бар болан сөзи үйтгедип билер.

Гаралама сахыпасында өврененлериңизи сынамага мүмкинчилик бардыр. Агза болуп-болмазлык ислеге баглы. Эгер агза болмаздан гошант гошсаңыз ИП номерлериңиз гөрүлҗекдир. Шу себәпли агза болмагыңызы маслахат берйәрис. Гелиң, хәзириң өзүнде агза болуп ВикиСөзлүге гошантларыңызы гошуң.

 
Хәзирки вагтда җеми макала саны: 4 675 +
Books-aj.svg aj ashton 01e.svg

Башга диллердәки Викисөзлүклер

100,000+:

Интервики сахыпасына середиң


Мета санав + Әхли Викисөзлүклер
Башга тасламаларда середиң