tirsek

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

At[düzet]

Manylar:


[1] (anat.) Goluň çigin süňki bilen bilek süňküniň epilýän ýeri.
[2] Turbalary islendik ugra gönükdirmek üçin ulanylýan egri turba.

Mysallar:

[1] Iki ýeňi tirsegine çenli çermelen Näzik tiz-tizden ädim urup, gyssanmaç gelýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Türki diller: