Soňky üýtgetmeler

Wikidäki iň soňky üýtgeşmeleri şu sahypadan yzarlaň.

Soňky üýtgeşmeleriň opsiýalary Soňky 1 | 3 | 7 | 14 | 30 günde edilen iň soňky 50 | 100 | 250 | 500 üýtgeşmäni görkez;
Hasaba alnan ulanyjylary Gizle | anonim ulanyjylary Gizle | özgerdişlerimi Gizle | botlary Görkez | ujypsyzja özgerdişleri Gizle | Sahypa kategoriýasyny Görkez | Görkez Wikidata
28 maý 2024 17:37 senesinden bäri edilen özgerdişleri görkez
 
Gysgaltmalaryň sanawy:
M
Wikidata düzetmesi
T
Bu özgerdiş täze bir sahypa döretdi (täze döredilen sahypalaryň sanawyna hem serediň)
uj
Bu bir ujypsyzja özgerdiş
b
Bu özgerdiş bir bot tarapyndan amala aşyryldy
(±123)
Sahypanyň ululygy bu baýt sany bilen üýtgedi
Wagtlaýyn syn edilen sahypa

28 maý 2024

22 maý 2024