aýyrmak

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

Işlik[düzet]

Manylar:

[1] Alyp başga ýerde goýmak, bir predmeti bir ýerden ikinji bir ýere gozgamak, ýerini üýtgetmek, süýşürmek.
[2] Üstünden sypyrmak, çykarmak.
[3] Döwmek, owratmak, ýarmak.
[4] Boşatmak, çykarmak (işden, wezipeden).
[5] (matematika) Bir sandan ikinji bir sany bölüp almak we üçünji bir san çykarmak hem-de şonda ulanylýan belgi (-).
[6] Nika bozdurmak.
[7] Hapadan saplamak, arassalamak.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.