adres

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Hatyň, posylkanyň ýa-da başga poçta üsti bilen iberilýän zatlaryň ýüzünde barjak ýeriniň we şony aljagyň ady görkezilen ýazgy.
[2] Ýaşalýan ýeriň, jaýyň ýa-da edaranyň, kärhananyň, guramanyň we ş.m. bolan ýeri.
[3] Ýubileý ýa-da bir dabaraly waka üçin birini hat üsti bilen gutlama.
[4] Biri hakda, biri barada, biri dogrusynda.