alt

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Pes çykýan aýal ýa-da çaga sesi; şonuň ýaly ses bilen aýdym aýdýan aýdymçy.
[2] Gyjakdan ulurak, kemençe bilen çalynýan ýa-da üflenip çalynýan saz guraly.


Terjimeler:


Türki diller: