at

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

(a:t)

[1] Çaga doglandan soň dakylýan şahsy isim
[2] Predmet we düşünje aňladýan sözler.
[3] (grammatika) Predmet we düşünje aňladyp, “kim?, näme?, nire?” diýen soraglara jogap bolýan söz topary.
[4] Goýulýan lakam.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (zoologiýa) Münmek üçin ýa-da iş maly hökmünde peýdalanylýan, bir toýnakly iri öý haýwany.

Söz düzümleri:

Nakyllar we atalar sözleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.