aw ganly

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

Idioma[düzet]

Manylar:

[1] Awuň oňandygyny ýa oňmandygyny bilmek üçin aýdylýan anlatma.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.