awto

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (tehnika) Goşma sözleriň awtomobil diýen manyny aňladýan birinji bölegi.
[2] Öz..., Özüniň...


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.