Mazmuna geçiň

baş

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Adamyň ýa-da haýwanyň janly-jandaryň kellesi.
[2] Käbir medeni ösümlikleriň däneli hanasy.
[3] Bir zadyň ýokary ujy, süýr depesi
[4] Bir zadyň töweregi, ýany, gapdaly.
[5] Bir zadyň başlanan ýeri, ilki ýüze çykan döwri, başlangyç.
[6] Bir zadyň esasy düýbi.
[7] Wezipesi, käri boýunça beýlekilerden uly, ýolbaşçylyk ediji.

Söz düzümleri:


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

(ba:ş)
[1] Organizmiň käbir öýjüginiň iriňlemegi zerarly deriniň ýüzünde ýa aşagynda emele gelýän iriňli ýara.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.