Mazmuna geçiň

başynda

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

Hal[düzet]

Manylar:

[1] Bir işiň üstünde, bir ýolbaşçylyk işinde.
[2] Bir wakanyň, hereketiň ilkinji başlan döwründe, birinji pursatynda.
[3] Bir zadyň üstünde, ýanynda, daşynda, töwereginde.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.