baglanyşykly

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

Sypat[düzet]

Manylar:

[1] Aragatnaşyk saklaýan, gatnaşykly bolan, aragatnaşykly.
[2] Bir zada esaslanan, biri-birine bagly bolan, asyly bolan, dahylly bolan.
[3] Logika we grammatika taýdan yzygiderli, manyly bolan.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.