Mazmuna geçiň

bank

Wikisözlük saýtyndan

Manylar:

[1] (maliýe) Döwlet maýalaryny jemleýän iri kredit edarasy.
[2] (maliýe) Berilýän ssuda maýalaryny jemleýän hem-de girdeji we artyk peýda almak üçin berýän edara.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Manylar:

[1] Kart oýnunda orta goýulýan pul.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.