barmak

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (anatomiýa) Penjäniň ýa-da daraklygyň aýry-aýry bogunlu bölekleri, el-aýagyň gutarýan ujy.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.


[düzet]

Işlik[düzet]

Manylar:

[1] Bir ýere ýa-da biriniň ýanyna gelmek, gitmek, ýetmek.
[2] Belli bir derejede, depginde öňe hereket etmek, gitmek.
[3] Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde ýakynlaşmagy görkezýär.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.