basym

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

Hal[düzet]

Manylar:

[1] Tiz wagtyň içinde, derrew, tiz, çalt, bahym.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (lingwistika) Sözleriň belli bir bognunyň beýleki bogunlardan batlyrak, zarply aýdylmagy.
[2] Işleniş, basylyş, aýratynlyk (keçe hakda).

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.