bazbent

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Çagalaryň kürtesiniň arkasyna dakylýan üsti gaşly, gyrasy zynjyr düwmeli, tegelek, gyzylly kümüş şaý.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.