bellemek

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

Işlik[düzet]

Manylar:

[1] Bir zadyň ýüzüne bellik etmek, nyşan goýmak, alamatlandyrmak.
[2] Bir zady takyklamak, režime girizmek, düzgünleştirmek.
[3] Birini bir wezipä işe goýmak.
[4] Bir üstünlügi, dabaraly wakany ýatlamak.
[5] Üns bermek, nygtap görkezmek.

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.