bibi

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (köne söz) Ruhanylaryň aýallarynyň hormat bilen tutulýan ady.
[2] Özüňden uly aýal doganyňa ýüzlenilip aýdylýan we garyndaşlyk aragatnaşygyny görkezýän söz.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.