bilmek

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

Işlik[düzet]

Manylar:

[1] Bir zady aňşyrmak, akyl ýetirmek, bir zatdan habarly bolmak.
[2] Bir zady özleşdirmek.
[3] Syzmak, duýmak.
[4] Tanamak.
[5] Bir işi, wezipäni ýerine ýetirmegi başarmak, oňarmak.
[6] Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işlikleri bilen birlikde modallyk görkezýär.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.