bosaga

Wikisözlük saýtyndan
Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Gapynyň aşak bölegindäki keseligine pola berkidilip goýlan agaç.
[2] Wakanyň ýagdaýyň öň ýany, başlangyjy.
[3] Gäminiň ýüzmegini kynlaşdyrýan, derýanyň düýbündäki daşly beýikler.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.