burun

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Adamyň ýüzünde haýwanyň tumşugynda ýerleşen dem alyş we ys duýuş organy.
[2] Aýakgabyň ýa-da başga zadyň öň tarapy, ujy.
[3] (geografiýa) Üç tarapy suw, bir tarapy gury ýer bolup, suwuň içine girip duran süýnmek ýer; umuman şonuň ýaly süýnüp giden gum depesi.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

[düzet]

Predlog[düzet]

Manylar:

[1] (köne söz) Ozal, öň, ilki, öňürti.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.