Mazmuna geçiň

dil

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] (anatomiýa) Agyz boşlugynda ýerleşen tagam biliş organy.
[2] (sagat) Öz okunda aýlanyp, wagt, güýç we ş.m. görkeziji uzynja ýasy demir;
[3] (jaň) Urup ses çykarmak üçyn uzynja ýogyn demir.
[4] Pikirlenmäniň işleýiş netijelerini belleýän we adamlaryň aragatnaşyk serişdesi bolan sesleriň we sözlük-grammatik serişdeleriň ulgamy.
[5] Gepleýiş ukyby, sözleýiş başarjaňlygy.
[6] Umumy halk sözlük-grammatik ulgamyna esaslanýan söz döredijiligindäki gepleýiş serişdeleriniň jemi.
[7] Gerekli maglumatlary almak mümkin bolan ýesir.