Mazmuna geçiň

erişmek

Wikisözlük saýtyndan

Manylar:


Biriniň garşysyna çykmak, birine hüjüm etmek.

  • Indi özümize erşip başlady. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy)
  • Onsoň hem kim bolupmyş ol, Meredow diýilýän, maňa erşer ýaly? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

[düzet]

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem: erişmek - erşer, erşipdir.