Mazmuna geçiň

germew

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

Daşy saralan, daşy goralan ýa-da gabalan. Uly ýada kiçi göwrümine garamazdan goraga almak üçin ýerine ýetirilen işiň netijesinde ornaşdyrylan zadyň kömegi bilen daşyny almak. Ýoly, gädigi we ş. m. beklemek üçin ýa-da bir zadyň daşyna aýlaw etmek üçin germelýän, keseligine goýulýan zat.

Terjimeler:

Wall, Secure, security, defence.

Türki diller:

germew, germaw, germap, germab

Mysal üçin:

Daýza böküp germewden geçdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)