jan

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Adamyň psihiki içki dünýäsi, onuň aňy, duýgy-düşünjesi we ş.m.
[2] Adama, haýwanlara dirilik berýän ruh.
[3] Söýgi, gadyr bildirilip aýdylýan söz.
[4] Sany görkezilende adam sözüniň deregine ulanylýan söz, kişi.
[5] Ýürekden syzdyrylyp aýdylýan jogap sözi.

Söz düzümleri:

Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.