jemgyýet

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Maddy durmuşyň (ýaşaýşyň) umumy konkret-taryhy şertleri esasynda birleşen adamlaryň jemi.
[2] Gelip çykyşy, ýagdaýlary, bähbitleri we ş.m. umumylygy esasynda birleşen adamlar topary.
[3] Umumy meseleleri özleri üçin maksat edinýän adamlaryň birleşigi, edara, gurama.


Terjimeler:


Türki diller:


Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.