möjek

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Ite meňzeş ýyrtyjy, wagşy haýwan, böri, gurt.
  • Bu taýda şagaldan, möjekden gorkýan adam ýok, beýle adamyny başga ýerden gözle! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)
  • Olar gele gurt bilen uruşmaga gitdiler ýogsam ol möjekler goýunlarymyzy iýjekler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)
[2] möjejik

Çeşmeler :