pişik

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Ýolbars, gaplaň we ş. m. wagşy haýwanlaryň maşgalasyndan bolan süýtemdiriji öý haýwany.
  • Howlynyň içinde pişige hem bukulara ýer goýman, barlap çykdylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)
  • Olaryň biriniň gözi edil pişigin gözi ýaly ýanýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)
  • Kiçijik gaplaň dek pişigiň bardy, mydama ýanyňa gelip myrlady. (A. Haýydow, Gök asman)
  • Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli. (nakyl)

Çeşmeler :