Mazmuna geçiň

sypat

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Biriniň ýa–da bir zadyň daş görnüşi.
[2] Gylyk, häsiýet, boluş.
[3] (gram.) Nähili?, nätüýsli? we neneňsi? diýen soraglara jogap bolup, predmetiň hilini, häsiýetini we degişliligini görkezip, sypatlandyryp gelýän söz topary.

Terjimeler:

Türki diller: