zalym

Wikisözlük saýtyndan
Jump to navigation Jump to search

[düzet]

Open book 01.svg At[düzet]

Crystal Clear app kedit.svg Manylar:

[1] Hiç bir kanuny äsgermän, adamlary ezýän, adamkärçilik sypatyny yitiren, ejizlere ganym, rehimsiz hökümdar.
[2] Rehimsiz, ýowuz, doňýürek.

Crystal Clear app xchat.png Mysallar:

[1] Zalymlar zulmundan gutaryp başyn, Zähmetkeşler tanady öz gardaşyn.
[1] Nebisjeň baýlar ýok, zalym hanlar ýok, Mülkdar ýok hem ezilyän jandar ýok.
[2] Meret obanyň zalym baýlaryndan bular ýaly nejis işleriň ýüze çykjagyny başdan-da oslaman durmaýardy.
[2] Zalymyň — zulumyndan, şermendäniň — şerinden (Nakyl).