zar

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Ahy-nala, zeýrenç, nalyş, dat-perýat.
[2] Mätäç, tapmaýan, ýetip bilmeýän.
[3] Käbir atlaryň soňuna goşulyp, köplügi aňladýan goşulma.

Mysallar:

[1] Hökümete eşitdirip zaryny, Koşçy, batrak baýdan aldy aryny.
[2] Men iýmäge zar däldim, içmege-de zar däldim.
[2] Namarda zar bolandan, gara derýa gark bol.
[3] Lälezar, gülzar.