Hanberke üçin ulanyjy goşantlary

Nawigasiýa geçiň Gözleg geçiň
Goşantlary gözleGiňeltÝygna
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(iň täze | iň köne) (50 has täze | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

8 noýabr 2014

21 sentýabr 2013

5 ýanwar 2013

 • 07:1207:12, 5 ýanwar 2013 tapawut taryh +417 T kebzeSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Arkanyň ýokary tarapynda ýerleşýän ýasy, kepjä meňzeş süňk, pilçe...'
 • 07:1107:11, 5 ýanwar 2013 tapawut taryh +412 T demirSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Kümüş reňkli agyr metal, çoýnuň we poladyň esasy düzüm bölegi, himiki e...'

12 iýun 2012

7 maý 2012

 • 11:4011:40, 7 maý 2012 tapawut taryh −1 uj batrak→‎{{Söztopary|At|Türkmençe}}
 • 11:3811:38, 7 maý 2012 tapawut taryh +351 T taýmylSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Bir orunly kiçijik gaýyk. {{Terjimeler}} {{Türki diller}} {{Çeşmeler}...' häzirki
 • 11:3711:37, 7 maý 2012 tapawut taryh +447 T taşaSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ýel-guzdan, sowukdan goranar ýaly edilýän agyl ýa-da [[kölegele...'
 • 11:3511:35, 7 maý 2012 tapawut taryh +367 T talabanSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Hakynatutma işçi, batrak. {{Terjimeler}} {{Türki diller}}...'
 • 11:3411:34, 7 maý 2012 tapawut taryh +382 T takalanSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ösümlik, ot bitmedik giden düz meýdan, şyr takyr ýer. {{Terjimeler}} {{...' häzirki
 • 11:3311:33, 7 maý 2012 tapawut taryh +408 T taganSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Üstünde gazan, tüňçe goýlup nahar bişirilýän üç aýakly demir gural...'
 • 11:3211:32, 7 maý 2012 tapawut taryh +372 T lödereSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Suwuklyklaryň düýbüne çökýän çökündi. {{Terjimeler}} {{Türki dil...' häzirki
 • 11:3111:31, 7 maý 2012 tapawut taryh +421 T lüňSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ýer, uçastok paýlaşylanda araçäge goýulýan gum üýşmegi ýa-da ...' häzirki

20 aprel 2012

 • 10:0110:01, 20 aprel 2012 tapawut taryh +369 T semremekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Semiz bolmak, etli-ganly bolmak, doluşmak. {{Terjimeler}} {{Türki dille...'
 • 09:5809:58, 20 aprel 2012 tapawut taryh +450 T semeniSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Baharda ýörite suw sepelenip, öýde gögerdilen bugdaýyň ak baldagy döwlüp ...'
 • 03:3803:38, 20 aprel 2012 tapawut taryh +417 T şemSahypa döretdi, mazmuny: '[[]]=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ýagly jisimden taýajyk görnüşli ýasalan, içi ýüplük pelteli yşyk be...'
 • 03:3703:37, 20 aprel 2012 tapawut taryh +378 T satanSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Aýagyň çatalba çenli uzynlygy, iki aýagyň arasy. {{Terjimeler}} {{Tür...'
 • 03:3603:36, 20 aprel 2012 tapawut taryh +435 T paýawSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Akyp duran ýabyň sakasy beklenenden soň, syrygyp akýan suw. {...' häzirki
 • 03:3303:33, 20 aprel 2012 tapawut taryh +378 T mejimeSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Nahar iýer ýaly giňden ýalpak gap, ýaýbaň jam. {{Terjimeler}} {{Tür...' häzirki
 • 03:3203:32, 20 aprel 2012 tapawut taryh +343 T mämişiSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Sypat|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Goýy gyzyl reňk. {{Terjimeler}} {{Türki diller}} {{Çeşmeler}} * Tür...'

19 aprel 2012

18 aprel 2012

 • 04:4004:40, 18 aprel 2012 tapawut taryh +453 T köwzemekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Sowrup ýa-da silkip hapasyny aýyrmak, sowurmak (bugdaýy, tüwini we ş.m.)....' häzirki

16 aprel 2012

 • 05:0905:09, 16 aprel 2012 tapawut taryh +394 T döwnemekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Bir zadyň üstünde köp urunmak, köp gaýtalamak, lenç etmek. {{Terj...' häzirki
 • 05:0805:08, 16 aprel 2012 tapawut taryh +405 T dümeSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ýagyş suwuna ekilýän, emeli suwaryş ýoly bilen suwarylman ekilýän (ekin). ...' häzirki
 • 05:0705:07, 16 aprel 2012 tapawut taryh +379 T dürreSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ýüpden, çig hamdan örülen sapsyz gödek gamçy. {{Terjimeler}} {{Tü...'
 • 05:0605:06, 16 aprel 2012 tapawut taryh +392 T düwdeneklemekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Çaltlyk bilen ylgap gitmek, düňk ýasap gitmek. {{Terjim...' häzirki
 • 05:0405:04, 16 aprel 2012 tapawut taryh +453 T ätişgirSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Bir zady (közi, kömri) tutmak, gysmak, almak, gozgamak, ölçermek, döremek (od...' häzirki
 • 05:0405:04, 16 aprel 2012 tapawut taryh +360 T äwmekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Howlukmak, gyssanmak, alňasamak. {{Terjimeler}} {{Türki diller}} {{Ç...' häzirki
 • 05:0105:01, 16 aprel 2012 tapawut taryh +391 Wikisözlük:Ýolbaşçylyk saýlawy/HanberkeGysgaça mazmuny ýok
 • 04:5704:57, 16 aprel 2012 tapawut taryh +462 T üzeňňiSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Ata ýa-da eşege münmek üçin hem-de aýagyňy basyp oturmak üçin gaýyş bilen [...'
 • 04:5604:56, 16 aprel 2012 tapawut taryh +375 T ümürsinSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Sypat|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Gür gögeren, tutuş gögeren, köp biten. {{Terjimeler}} {{Türki...' häzirki
 • 04:5404:54, 16 aprel 2012 tapawut taryh +403 T ümüş-tamyşSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Sypat|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Daň ýagtylyp ýa-da garaňky düşüp başlan wagt, alagaraňkylyk wagty....' häzirki
 • 04:5004:50, 16 aprel 2012 tapawut taryh +392 T kerwenSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Üsti ýükli barýan tirkeşdirilen hatar (düýe, maşyn we ş.m.). {{Terjime...'
 • 04:4904:49, 16 aprel 2012 tapawut taryh +418 T kepgirSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Palaw bişirilende, et gowrulanda agdarmak üçin ulanylýan uzyn saply, deşik–...' häzirki
 • 04:4804:48, 16 aprel 2012 tapawut taryh +1 kellekiGysgaça mazmuny ýok häzirki
 • 04:4804:48, 16 aprel 2012 tapawut taryh +475 T kellekiSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Atyň ýa-da eşegiň kellesine salmak üçin ýörite edilýän gaýyş nogta. :...'
 • 04:4704:47, 16 aprel 2012 tapawut taryh +17 uj kekeneGysgaça mazmuny ýok
 • 04:4604:46, 16 aprel 2012 tapawut taryh +393 T kekeneSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|At|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Gawun pazylyna düşýän we oňa zyýan beriji kiçijik möjejik. {{Terjim...'
 • 04:4404:44, 16 aprel 2012 tapawut taryh +391 T käselemekSahypa döretdi, mazmuny: '=={{Dil|Türkmençe}}== === {{Söztopary|Işlik|Türkmençe}} === {{Manylar}} :[1] Gawuny ýa-da garpyzy kerç-kerç, käse-käse edip bölmek. {{Terjime...' häzirki
(iň täze | iň köne) (50 has täze | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör