agent

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Bir guramanyň, edaranyň tabşyrygy boýunça ýerlerde gulluk wezipesi bilen baglanyşykly iş alyp barýan wekil.
[2] Başga biriniň bähbidi üçin hyzmat edýän, gizlin iş alyp barýan adam, içaly.