Mazmuna geçiň

agyz

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Aşaky we ýokary äň aralygyndaky dil, diş ýerleşýän boşluk.
[2] Iki dodagyň uzynlyk aralygy we görnüşi.
[3] Girelge, bir zadyň gapysy.
[4] Gap-gaçlaryň içine zat guýulýan ýeri, bokurdak.

Nakyllar we atalar sözleri:

[1] Süýtde agzy bişen, suwy üfläp içer.
[2] Il agzyn ýygyp bolmaz, çelek agzyn – bogup.
[3] Aýakda bolandan, agyzda bol.

Söz düzümleri:

Türki diller: