aksent

Wikisözlük saýtyndan

[düzet]

At[düzet]

Manylar:

[1] Sözde basym, şonuň ýaly-da basymyň belligi.
[1] Başga dilde gepleýän adamyň gepleýşinde öz diliniň owaz aýratynlyklarynyň duýulmagy.


Terjimeler:


Türki diller: